Voorbeelden > Goed gevoed in beweging met Opella in Ede
Pact

Goed gevoed in beweging met Opella in Ede

Met goede voeding en beweging blijf je langer in conditie en zelfredzaam. Op het gebied van is nog veel te winnen bij ouderen en zorgverleners. In de gemeente Ede laat Zorgdienstverlener Opella het er niet bij zitten. Opella is gestart met het project Goed gevoed in beweging. Kwetsbare ouderen die thuiszorg ontvangen, krijgen zorg op maat. De focus ligt daarbij op goede voeding en voldoende beweging.

Belang van goed eten onbekend bij ouderen

Na een ziekenhuisopname zijn ouderen vaak erg verzwakt en moe. Een diëtist en een fysiotherapeut of de verpleging adviseren over eten en oefenen met lopen. Mevrouw Vogel was opgenomen na een longontsteking. Hoewel ze daarna niet zoveel zin had in eten, deed ze haar best en volgde ze de voedingsadviezen op. “Ik wist niet dat goede voeding en beweging zo veel verschil kan maken, ook als je al 85 bent zoals ik.”

Eten wordt met de jaren steeds minder belangrijk

Zelfstandig thuiswonende ouderen realiseren zich vaak pas achteraf dat ze zichzelf tekort doen wat betreft eten. Vaak sluipt het gemak erin na het overlijden van de partner. Mevrouw Vogel: “Sinds mijn man overleden is, kook ik minder en makkelijker. En bovendien eet ik meestal alleen, dus de gezelligheid is van het eten af.”

Steeds minder gewicht, conditie en spierkracht

Vaak vallen ouderen langzaam maar gestaag af. Het lijkt eerst mooi meegenomen, een beetje afvallen. Maar te weinig eten en bewegen gaan ten koste van spierkracht en conditie. Dat kan ook gevaarlijk zijn. Zorgverleners waarschuwen zelden. Mevrouw Vogel had regelmatig contact met haar huisarts, en met de thuiszorg die dagelijks over de vloer kwam. “Maar die hebben nooit iets gezegd over dat je als oudere ook te weinig kunt eten. En dat afvallen niet per se gezond is op oudere leeftijd.”

Goed eten en bewegen blijft belangrijk

Wijkverpleegkundigen komen veel bij ouderen thuis. Ze zien vaak dat goed eten en bewegen erbij inschiet. Mensen denken dat het er niet meer toe doet, maar dat doet het wel. Zo verteld een wijkverpleegkundige van Opella: “Ik zou ze graag helpen met adviezen, maar ben geen deskundige op gebied van voeding en beweging bij ouderen. Ik ben heel blij met het project Goed Gevoed in Beweging. Zo kan ik straks de buurtsportcoach en diëtist inzetten bij ouderen thuis.”

Onderzoek door Alliantie Voeding in de Zorg

Mevrouw Vogel is verzonnen, maar haar verhaal is echt. Het is gebaseerd op gesprekken met ouderen door zorgverleners en onderzoekers van Alliantie Voeding in de Zorg. Haar verhaal vertelt over de zorgen en behoeften van een grote groep ouderen.

Behoefte aan deskundig en betrouwbaar advies

De zorgverleners en onderzoekers ontdekten dat ouderen zich bewuster zijn van hun conditie na ontslag uit het ziekenhuis. Ze doen meer moeite om goed te blijven eten en in beweging te blijven. Thuiswonende revaliderende ouderen krijgen vaak eerst nog hulp van de thuiszorg. Maar hoe beter hun conditie wordt, hoe groter de kans dat die extra zorg niet meer nodig is. En ouderen zouden graag ook thuis advies hebben over voeding en beweging van deskundigen, net als in het ziekenhuis.

Project Goed Gevoed in Beweging

Het inzetten van een buurtsportcoach en diëtist is onderdeel van het project Goed Gevoed in Beweging in de gemeente Ede. Opella werkt hierbij nauw samen met andere partners in Alliantie Voeding in de Zorg. Het project verbindt de expertise en kennis van zowel Wageningen University & Research als Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Ouderen in Ede langer zelfstandig thuis

Wat zijn de positieve effecten van voedings- en beweegadviezen door een diëtist in de wijk? En wat bereikt een buurtsportcoach bij kwetsbare ouderen thuis? Met het antwoord op die vragen worden de voedings- en beweegadviezen voor ouderen aangepast. De resultaten van het project helpen Opella om de zorg voor kwetsbare ouderen verder te verbeteren. Zo helpt Opella ouderen in de regio Ede zelfstandig te blijven en langer thuis te wonen.

Advies over gezonde voeding via de wijkverpleging?

Eten en drinken is een basisbehoefte. Maar advies over gezonde voeding zit niet in de basiszorgverzekering. Voedingsadvies is nu ook geen taak van de wijkverpleging. Hier ligt een uitgelezen kans om ouderen te adviseren over gezonde voeding. Dit vraagt om versterking van samenwerking en aandacht voor voeding.

Hoe financieren we? Denk mee!

Organisatie van goede voedingszorg in de wijk kost geld. Dat ouderen zelf moeten betalen voor voedingsadvies, maakt het lastiger om ze ‘goed gevoed in beweging’ te krijgen. Wij zoeken oplossingen om de ondersteuning voor voedingszorg voor kwetsbare cliënten in de wijk te bekostigen. Kunt u helpen? Neem dan contact met ons op en mail naar info@alliantievoeding.nl

Meer informatie