Wij geloven in een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen

Waardig ouder worden

We willen samen een beweging op gang brengen in de ouderenzorg. Het doel is dat waardig ouder worden vanzelfsprekend is. We willen eenzaamheid doorbreken en zorg en ondersteuning thuis verbeteren. En dat alle bewoners in het verpleeghuis voldoende aandacht krijgen.

Lees meer over Waardig ouder worden

Wat valt er onder Waardig ouder worden?

Onder de vlag van Waardig ouder worden vallen 3 actieprogramma’s: Thuis in het verpleeghuis, Langer thuis en Eén tegen eenzaamheid. Het Pact ondersteunt de 3 actieprogramma’s door partijen te committeren aan het doel: Met elkaar de ouderenzorg in Nederland verbeteren.

Deze organisaties sloten zich al aan bij het Pact

Albert Heijn
KBO-PCOB
KPN
Actiz

Ook bijdragen met jouw organisatie?

Sluit je aan bij het Pact voor de ouderenzorg

Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen geeft advies aan het ministerie van VWS en andere organisaties in de ouderenzorg. De Raad bestaat uit 20 leden. Deze leden komen uit verschillende organisaties.