Iedere verpleeghuisbewoner verdient voldoende tijd, aandacht en goede zorg
In het verpleeghuis komen zorg, wonen, welzijn en behandeling samen. Die samenhang moet bewoners van verpleeghuizen zekerheid geven. Bewoners en hun naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij de juiste aandacht en zorg krijgen.

Thuis in het Verpleeghuis binnen Waardig ouder worden

Thuis in het Verpleeghuis is 1 van de 3 actieprogramma’s binnen Waardig ouder worden. Aan de hand van 3 actielijnen willen we ouderen in staat stellen om langer thuis te kunnen wonen. Want elke verpleeghuisbewoner verdient de juiste zorg en aandacht.