Nieuws > Subsidieregeling JZOJP van start
Langer Thuis

Subsidieregeling JZOJP van start

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt partijen in de regio bij de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’ op verschillende manieren. Onderdeel van het ondersteuningsaanbod is het financieel ondersteunen van partijen naar de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’. De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten, waarvan er nu 2 open staan.

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. Deze oproep staat open tot 14 mei.
  2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. Deze oproep staat open tot 14 mei.
  3. De Uitvoeringsimpuls is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. Deze subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls. De oproep gaat naar verwachting open in het najaar van 2019.
  4. Met het aanvragen van een Voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Vouchers kunnen naar verwachting vanaf mei aangevraagd worden.

Meer informatie: zonmw.nl/jzojp

Meer nieuws van het programma Langer Thuis