Nieuws > Op bezoek bij Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet
Langer Thuis

Op bezoek bij Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezocht 1 april de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet en Ons Raadhuis. Huisartsen kunnen patiënten hier naartoe verwijzen om tot een op maat gemaakt zorgplan te komen. Zo kunnen ouderen langer thuis blijven wonen met een hogere kwaliteit van leven, zonder de directe tussenkomst van een ziekenhuis. Dat kan alleen door goede samenwerking tussen en mét het lokale zorgnetwerk (zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen). En door echt te kijken naar wat de patiënt nodig heeft. Een unieke en mooie manier van (samen)werken die daarnaast grote voordelen kent, want het leidt tot minder ziekenhuisopnames en operaties, minder medicatie, ouderen hebben vaak minder langdurige zorg nodig, én de patiënt kan langer met een hogere kwaliteit van leven thuis blijven wonen. VWS kijkt samen met verzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland en oprichter Ester Bertholet of op meer plekken in Nederland op deze manier gewerkt kan worden.

Meer nieuws van het programma Langer Thuis