Nieuws > Ondersteuningsteum Wonen en Zorg helpt gemeenten en corporaties
Langer Thuis

Ondersteuningsteum Wonen en Zorg helpt gemeenten en corporaties

Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van de G40 op 26 september is het startsein gegeven voor het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ). Het OWZ helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Ook kan het team helpen bij het opstellen van een concreet plan van aanpak.

Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van de G40 op 26 september is het startsein gegeven voor het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ). Het OWZ helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Ook kan het team helpen bij het opstellen van een concreet plan van aanpak.

Nederland vergrijst in hoog tempo. Van 1,3 miljoen 75-plussers nu, naar 2,1 miljoen in 2030. Eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en een tekort aan personeel in de zorg blijven nijpende vraagstukken. Ouderen willen en moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar daar moeten hun woonruimte en omgeving wel geschikt voor zijn. Dat vraagt om aanpassing van de huidige woning, voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte en nieuwe woonvormen.

Ondersteuning
Gemeenten en corporaties kunnen het OWZ inschakelen als zij hun opgave voor wonen en zorg in kaart willen brengen en uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak. Of aan flexibele woningen voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben en zo langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

7 adviseurs
Het OWZ bestaat uit 7 adviseurs die ieder hun eigen ruime ervaring hebben met vraagstukken en thema’s rond wonen, zorg, ouderen en stedelijke ontwikkeling. Dit zijn Danielle Harkes, Guido de Ruiter, Conny Heemskerk, Nanke Hofstra, Annette de Ruiter, Antoinette van Heijningen en Ditty Blom. Zij gaan de komende periode actief aan de slag met gemeentes en corporaties die vragen hebben op het gebied van wonen en zorg voor ouderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) coördineert het team.

Achtergrond
Het OWZ is een van acties uit de ‘Actielijn wonen’ van het programma ‘Langer Thuis’ van de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met dit programma wil het Rijk gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het aanpassen van de woningvoorraad en woonwijken aan de vergrijzing. Dit doen de ministeries samen met Platform31 en het G40-Stedennetwerk. Ook de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van RVO.nl valt binnen het programma.

Meer weten?

Meer nieuws van het programma Langer Thuis