Nieuws > Doe mee aan de online enquête Langer thuis-woonopgave!
Langer Thuis

Doe mee aan de online enquête Langer thuis-woonopgave!

Hoe brengen gemeenten en hun partners de woonvraag voor zorgdoelgroepen in beeld? Hoe ver zijn partners met de aanpak voor zelfstandig wonende zorgdoelgroepen? Met een landelijke uitvraag aan gemeenten en hun partners willen de ministeries van BZK en VWS, VNG, Aedes en het G40-Stedennetwerk antwoord krijgen op deze vragen. Doet u mee met dit onderzoek van Platform31? Het invullen neemt circa 20 minuten tijd in beslag. U kunt meedoen tot 29 mei 2019.

Vul de vragenlijst in

Meer nieuws van het programma Langer Thuis