Voorbeelden > Minder valrisico en meer mobiel met TOM
Pact

Minder valrisico en meer mobiel met TOM

Ondervoeding, angst om te vallen en eenzaamheid staan langer thuis wonen in de weg. Bovendien versterken deze punten elkaar. Ze maken ouderen kwetsbaar. Het programma TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) gaat deze negatieve spiraal tegen, door deze factoren gezamenlijk aan te pakken. Dit programma biedt ouderen een geïntegreerde aanpak met bewegen, voeding en sociaal contact. TOM is een gezamenlijk initiatief van VeiligheidNL, Nutricia Advanced Medical Nutrition, ONVZ en Philips. TOM ondersteunt de mobiliteit van 65-plussers en brengt het valrisico terug.

Verminderde mobiliteit en ondervoeding belemmeren lang thuis wonen

Doordat spieren en kracht afnemen van iemand die ondervoed is, heeft die persoon een grotere kans om te vallen. Een onderzoek* laat zien dat 30-40% van de ouderen met thuiszorg ondervoed is. Deze uitslag is alarmerend. Daarbij komt er elke 5 minuten een oudere op een SEH-afdeling in verband met letsel door een privé-valongeval. Want jaarlijks zorgen valpartijen voor vele duizenden gewonden en duizenden doden**. Verminderde mobiliteit en ondervoeding versterken elkaar, waardoor problemen zich opstapelen en ouderen kwetsbaar worden.

Valpreventietraining, meer sociaal contact en sterkere spieren

TOM is gebaseerd op bewezen beweeg- en voedingsinterventies en combineert dit met sociaal contact. TOM biedt senioren de valpreventietraining ‘In balans’. Mensen die ‘In balans’ hebben gedaan, zijn gemotiveerd om te werken aan hun gezondheid, hebben daarna meer sociale contacten, vallen minder en bewegen dagelijks meer. Tevens heeft men het gevoel dat men iets kan betekenen voor anderen.

Volgende stap: TOM Rotterdam

In 2019 werkt TOM nauw samen met de gemeente Rotterdam, Purpose en Hogeschool Utrecht aan: TOM Rotterdam. Hierbij ligt de nadruk op een voedingsupportprogramma. Door eerst het eetgedrag van ouderen in hun sociaal-culturele context te onderzoeken, sluit TOM de interventie zo goed mogelijk aan bij de praktijk. De deelnemers volgen ‘In balans’ 14 weken bij een fysiotherapeut. Naast de valpreventietraining krijgen zij (persoonlijk) voedingsadvies van een diëtist en lunchen zij 6 keer gezamenlijk. De diëtist is bij de lunch aanwezig met uitleg over gezonde voeding voor ouderen. Gezelligheid en persoonlijke aandacht staan centraal.

Ook samenwerken met TOM?

TOM is een gezamenlijk initiatief van de landelijke organisaties VeiligheidNL, Nutricia Advanced Medical Nutrition, ONVZ en Philips, in nauwe samenwerking met 4 verschillende lokale organisaties (‘living labs’). TOM heeft een effectief lokaal implementatieprogramma opgesteld. Dit programma en scholing zijn beschikbaar voor zorgverleners, vrijwilligers, en medewerkers van gemeenten, welzijn, GGD en zorgverzekeraars.
Staan eenzaamheid, mobiliteit en/of valpreventie op uw agenda? En wilt u hier als baanbreker of katalysator in een gemeente samen met partners mee aan de slag? Of wilt u ook een ‘living lab’ in uw gemeente of regio? Neem dan contact op met Project TOM.

Meer informatie
Saskia Kloet
Stuurgroep lid TOM
VeiligheidNL
06 21 15 23 88
projecttom.nl

* onderzoek van Janneke Schilp, 2012
** in 2017 stierven 3.849 mensen door een val en bezochten 102.000 mensen na een val de spoedeisende hulp. Bron: [VeiligheidNL ongevalcijfers 2017]