Over Thuis in het Verpleeghuis

Het programma Thuis in het Verpleeghuis gaat de kwaliteit van verpleeghuiszorg merkbaar en meetbaar verbeteren. Bewoners en hun naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij de juiste aandacht en zorg krijgen in verpleeghuizen.

(Voice-over:)
(In verpleeghuizen wonen ouderen die veel zorg nodig hebben. Mensen die recht hebben op liefdevolle zorg, aandacht en tijd. Die zorg kan en moet merkbaar beter. Dat vraagt om een gedegen plan van alle partijen die een rol spelen in de verpleeghuiszorg.)
(Met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ werken we hieraan. Per jaar investeren we 2,1 miljard euro extra in de verpleeghuiszorg, in totaal 13 miljard euro per jaar.)
(Dat geld gaat vooral naar meer personeel. Er komen tienduizenden extra handen aan het bed, in totaal zo’n 70.000 extra mensen in 2021. Zodat we zeker weten dat er genoeg tijd en aandacht is voor alle bewoners in alle verpleeghuizen.)
(De kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen gaat omhoog door te leren, te verbeteren en te innoveren. We investeren in nieuwe werkwijzen en bieden ruim baan aan slimme technologie. Zodat bewoners merken dat ze beter geholpen worden en dat hun dagen er zinvoller en plezieriger zijn.)
(Ook zorgen we voor meer kennis bij het personeel, door meer onderzoek en opleidingen mogelijk te maken. En we pakken de administratieve lasten aan, bijvoorbeeld door het schrappen van overbodige regels, zodat zorgverleners merkbaar meer tijd hebben voor waar het echt om draait: liefdevolle zorg voor onze ouderen.)
(Met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ wordt zo de kwaliteit in ieder verpleeghuis naar een hoger niveau gebracht.)
(Maar het is pas geslaagd als mensen dat echt gaan merken. We willen dat bewoners, hun familie en het zorgpersoneel meer tevreden zijn en de zorg hoger waarderen. Samen zorgen we zo voor voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle bewoners. Ze voelen zich thuis in het verpleeghuis.)
(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.waardigheidentrots.nl. Het beeld wordt zwart.)

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners. Dat is de centrale doelstelling van het programma Thuis in het Verpleeghuis. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie.

Meer tijd en aandacht voor de bewoner

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is. De zorg moet zich aanpassen aan de bewoners. Het welzijn van de bewoner moet voorop staan. En de zorg in het verpleeghuis moet veilig zijn. Zo laten we verpleeghuiszorg inspelen op wat bewoners willen en nodig hebben.

Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners

We willen verpleeghuiszorg meer persoonsgericht maken. Dat kunnen we niet zonder voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners. Daarom investeren wij in zorgverleners. We brengen de administratieve lasten terug. En we geven zorgverleners invloed op de organisatie waar zij werken.

Leren, verbeteren en innoveren

We verbeteren de kwaliteit van de zorg door te leren, verbeteren en innoveren. Dit doen we aan de hand van ‘Waardigheid en Trots op Locatie’. We investeren in meer kennis voor zorgverleners en bieden ruim baan voor innovatie.

Meer informatie