Wat bieden we

Toon alleen alle aanbod van
Ondersteuning en zorg thuis
Stimuleren netwerken samenhangende zorg en ondersteuning in de wijk

Subsidie voor het verder ontwikkelen van lokale netwerken van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen.

Ondersteuning en zorg thuis
Samenwerking in de regio

De regeling Juiste Zorg op de Juiste Plaats biedt subsidie aan nieuwe en bestaande regionale netwerken, die het bieden van samenhangende en passende zorg en ondersteuning tot doel hebben, om deze te ondersteunen en verder te ontwikkelen.

Ondersteuning en zorg thuis
Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De SET heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. Het ondersteuningsprogramma SET-up is onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis.

Ondersteuning en zorg thuis
Gegevensuitwisseling tussen professionals en patiënten (InZicht)

Via de stimuleringsregeling InZicht wordt subsidie verstrekt aan samenwerkende zorgaanbieders die de standaarden voor een persoonlijke gezondheids-omgeving, e-opdracht (gegevensuitwisseling tussen professionals) en medicatie willen implementeren.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Verbeteren aanbod respijtzorg

De landelijke aanjager respijtzorg Clémence Ross gaat in gesprek met (regio)gemeenten en (ervarings)deskundigen om een laagdrempelig, goed en gevarieerd aanbod van respijtzorg te bevorderen.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Stappenplan mantelzorgvriendelijk werken

Werk & Mantelzorg biedt een stappenplan voor werkgevers om een mantelzorgvriendelijke organisatie te worden.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Voorkomen overbelasting mantelzorgers

BordjeVol is een screeningsinstrument voor mantelzorgers om te bepalen welke activiteiten energie kosten, hoe lang de situatie nog vol te houden is en welke mensen kunnen helpen.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Samenwerking formele-informele zorg

In het programma In voor mantelzorg-thuis krijgen organisaties die de lokale samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers willen verbeteren twee jaar lang begeleiding van Movisie en Vilans. Doel is dat mantelzorgers het zorgen kunnen volhouden en vrijwilligers plezier houden in hun werk.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Samenwerking met vrijwilligers

Het programma Samen ouder Worden richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen lokale vrijwilligersorganisaties en formele aanbieders.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Ondersteunen bewonersinitiatieven

Nederland zorgt voor Elkaar stimuleert kennisuitwisseling tussen bewonersinitiatieven. De helpdesk is dagelijks online en telefonisch bereikbaar voor vragen en adviezen over bewonersinitiatieven in welzijn.