Over Langer Thuis > Ondersteuning en zorg thuis

Ondersteuning en zorg thuis

Bij de ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen thuis is het belangrijk dat zorgverleners goed met elkaar samenwerken. Dat gebeurt nog niet overal. Langer Thuis wil zorgen voor een samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg. Een aanbod dat goed past bij de persoonlijke (sociale en medische) behoeften en wensen van ouderen.

Doel 1: zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving versterken

Ouderen zelf wensen in kaart laten brengen

Met hulp van hun sociale netwerk kunnen gezonde en vitale ouderen zich vaak lang zelfstandig redden. In de vragenlijsten van MijnKwaliteitVanLeven.nl kunnen ouderen zelf aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven. Als zij hun eigen wensen kennen, kunnen zij beter aangeven richting mantelzorgers en professionals wat voor hen belangrijk is.

Meer zelfredzaam, minder kwetsbaar

Het doel van het programma Preventie in het Zorgstelsel is signalen van kwetsbaarheid sneller en beter oppakken. Dat voorkomt dat de oudere kwetsbaarder wordt en dat kan de zelfredzaamheid vergroten.

Vitaler ouder worden

Ouderenbond KBO-PCOB start met het netwerk ‘Vitaler ouder worden’. Het netwerk wil ouderen langer actief laten blijven en daardoor hun gezondheid verbeteren. In het programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals en betrokken organisaties. We versterken de sociale basis door te zorgen voor beter contact tussen buurtbewoners en binnen verenigingen.

Cliëntondersteuning gemeenten verbeteren

Cliëntondersteuners van de gemeente begeleiden ouderen met ingewikkelde hulpvragen. De komende tijd gaan we zorgen dat deze ondersteuners deskundiger en beter beschikbaar worden. Ook verbeteren we de bekendheid van de cliëntondersteuners.

Doel 2: professionals werken als 1 team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat

Netwerken verbeteren

In het programma Langer Thuis willen we de zorg rond een kwetsbare oudere verbeteren.

Het programma ‘Langdurige zorg en ondersteuning’ van ZonMw ondersteunt netwerken in de wijk om tot beter afgestemde zorg voor ouderen te komen. Hiervoor is 3 miljoen euro per jaar beschikbaar.  Tegelijk werken huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere zorgverleners in de eerste lijn aan een plan van aanpak. Hierin komt te staan hoe ze de zorg voor kwetsbare ouderen willen verbeteren. Zij doen dit onder leiding van InEen. Om goed samen te kunnen werken, moeten zij gegevens kunnen uitwisselen. Hier werkt het programma InZicht aan.

Langer thuis met technologie

Technologische toepassingen (e-health) kunnen ouderen helpen langer zelfstandig thuis te wonen. Voorbeelden zijn valsensoren, sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand en online platforms voor sociale contacten in de buurt. Via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is 90 miljoen euro per jaar beschikbaar om verder te werken met deze oplossingen.

Doel 3: Specialist ouderengeneeskunde op juiste moment, op juiste plek

Meer inzet van specialisten ouderengeneeskunde

Het programma Langer Thuis wil de inzet van de specialist ouderengeneeskunde versterken. Er is € 6 miljoen extra per jaar beschikbaar gesteld. Dit geld is bedoeld voor de inzet van specialisten ouderengeneeskunde in de eerstelijn en de acute keten.

Overgang naar verpleeghuis

Als thuis wonen niet meer mogelijk is, moet de overgang naar een verpleeghuis goed verlopen. De afgelopen tijd zijn de knelpunten bij deze overgang uitgezocht. De komende tijd wordt een aanpak opgesteld om deze overgang te verbeteren.

Doel 4: doorstroom van en naar tijdelijk verblijf versoepelen

Langer thuis wonen en meer tijdelijke opnames hangen met elkaar samen. Kan een oudere tijdelijk niet thuis zijn? Dan moet de overgang naar een tijdelijk verblijf soepel verlopen. En het moet duidelijker worden welke zorgplekken op een bepaald moment beschikbaar zijn. Ook moet een patiënt terecht kunnen op een tijdelijke plek zonder dat direct duidelijk is hoe de zorg wordt betaald. Oftewel: er moet een ‘welkome voorkant’ zijn voor de patiënt. Hier maken we de komende tijd heldere afspraken over. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg in de 11 Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ-en).