Langer Thuis wonen met een goede kwaliteit van leven.
Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Het programma richt zich op ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers en vrijwilligers zorg en welzijn, en wonen.

Langer thuis binnen Waardig ouder worden

Langer thuis is 1 van de 3 actieprogramma’s binnen Waardig ouder worden. Langs 3 actielijnen willen we ouderen in staat stellen om langer thuis te kunnen wonen. Dit doet het ministerie van VWS samen met 20 landelijke, regionale en lokale partijen.