Over Eén tegen eenzaamheid

Ongeveer de helft van alle Nederlanders zegt zich eenzaam te voelen. Bij 75-plussers komt eenzaamheid nog vaker voor. Nu, anno 2019, voelen zo’n 700.000 ouderen zich eenzaam. Doen we niets? Dan zijn dat er in 2030 meer dan 1 miljoen! Met het programma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid eenzaamheid eerder signaleren en eenzaamheid onder ouderen doorbreken.
Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken

Met het programma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid eenzaamheid eerder signaleren en eenzaamheid onder ouderen doorbreken. De eerste stap is signaleren en bespreekbaar maken. We houden bijvoorbeeld een publiekscampagne. En we helpen gemeenten bij het opzetten van huisbezoeken en een meldpunt eenzaamheid.

Eenzaamheid doorbreken en duurzaam aanpakken

In Nederland gebeurt al veel. We leren wat werkt en gaan aan de slag met veelbelovende activiteiten. Zo doorbreken we eenzaamheid en zorgen we voor een duurzame aanpak. We zoeken naar slimme nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld in woonvormen en technologie. Ook om eenzaamheid te voorkomen.

Samen

Dit doen we allemaal door samen te werken. Landelijk in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en lokaal met gemeenten en lokale coalities tegen eenzaamheid.

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

De Nationale Coalitie wil eenzaamheid van ouderen bij iedereen onder de aandacht brengen. Eenzaamheid moet bespreekbaar worden. Bovendien wil de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid ervoor zorgen dat we meer naar elkaar omkijken. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, is voorzitter van de Nationale Coalitie.

In de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid zitten veel verschillende bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Bijvoorbeeld zorg- en welzijnsorganisaties, supermarkten, banken, sportverenigingen, ouderenbonden, zorgverzekeraars, musea en vervoersbedrijven. Zij dragen vanuit hun eigen bedrijfsvoering bij om eenzaamheid te verminderen. Doordat ze zo verschillend zijn, kunnen nieuwe kruisverbanden ontstaan.

Lokale coalities tegen eenzaamheid

Eén tegen eenzaamheid werkt ook samen met gemeenten. Gemeenten ontwikkelen een lokale aanpak tegen eenzaamheid. Elke gemeente vormt als regisseur een coalitie met zoveel mogelijk bedrijven, ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties. Wij ondersteunen gemeenten daarbij. Onze adviseurs denken mee en we hebben handige hulpmiddelen in een toolkit. Lokaal, in de wijk, in de straat, bij de deur en achter de voordeur: daar kunnen we het verschil maken.

Meer informatie