Pact voor de ouderenzorg

Ouderen zijn van grote waarde. Wij geloven in een Nederland waarin ouderen blijven meedoen en waardig oud kunnen worden. In een samenleving waarin ouderen goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen. Daarom is het Pact voor de ouderenzorg opgesteld. Het Pact helpt partijen elkaar te vinden en kansen te pakken om het leven van ouderen te verbeteren. Want samen bereiken we meer.

Voordelen van het Pact

1

Samen bereiken we meer

Meedoen met het Pact voor de ouderenzorg betekent samen sterk staan. Krachten bundelen om  iets voor elkaar te krijgen. Beter, groter of grondiger. Iedereen kan iets doen om waardig ouder worden dichterbij te brengen. Samen kunnen we meer betekenen voor ouderen.

2

Het Pact inspireert

Via het Pact komt u met andere deelnemers in contact. Dit zijn organisaties van binnen en buiten de zorgsector. U wisselt goede voorbeelden uit. Ook bent u welkom op de tweejaarlijkse bijeenkomst voor deelnemers. Het Pact biedt zo een podium voor nieuwe samenwerkingsverbanden.  

3

Zet het Pact in voor uw hulpvraag

Heeft u een hulpvraag waarop uw eigen organisatie het antwoord niet heeft? Of bent u op zoek naar samenwerking? Aan het Pact doen ruim 200 partijen mee. Het Pact is zo een netwerk dat vraag en aanbod aan elkaar verbindt.

Verwachtingen

Met het Pact voor de ouderenzorg willen we 3 dingen bereiken.

1. Nieuwe partijen vinden om de uitdagingen in de ouderenzorg mee aan te pakken.

2. Uitzoeken welke deelnemers hulp nodig hebben, en elkaar helpen.

3. Deelnemers actief laten samenwerken.

Spelregels

Elke organisatie die meedoet aan het Pact voor de ouderenzorg, zet zijn handtekening. Zij beloven zo dat zij zich aan deze spelregels houden.

1. Elke deelnemer zoekt steeds naar nieuwe manieren van samenwerken

Er zijn nog zoveel manieren om de ouderenzorg te verbeteren. Met het Pact zoeken we die kansen. Om dat te doen, werken we samen met nieuwe partijen.

2. Elk idee of initiatief dat de ouderenzorg helpt te verbeteren, is goed

De deelnemers van het Pact werken onder meer aan deze doelen:

  • Eenzaamheid tegengaan.
  • Langer thuis kunnen wonen.
  • De kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren.
3. Elke deelnemer krijgt hulp als hij een samenwerking niet goed voor elkaar krijgt

Elke deelnemer heeft eigen kracht en mogelijkheden. Daarmee kan elke deelnemer een andere deelnemer helpen. We doen het samen, want samen zijn we een sterk netwerk. Heeft een deelnemer hulp nodig om een doel te bereiken? Dan helpt het netwerk van het Pact.

4. Het Pact is van alle deelnemers: samen maken wij het Pact tot een succes

Meedoen met het Pact is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als zij hun handtekening zetten, tekenen deelnemers voor actieve inzet en hulp. Zo is elke deelnemer eigenaar van het Pact en van de samenwerkingsverbanden.

Deze organisaties sloten zich al aan bij het Pact

MantelzorgNL
Nationaal Ouderenfonds
Resto VanHarte
Patiëntenfederatie Nederland