Over Waardig ouder worden

Samen verbeteren wij de ouderenzorg in Nederland.

Wij geloven in een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaardeerd worden om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen.

Lees meer over het manifest Waardig ouder worden

We verbeteren de ouderenzorg door:

1

Eenzaamheid te signaleren en te doorbreken met het programma Eén tegen eenzaamheid

Ongeveer de helft van alle Nederlanders zegt zich eenzaam te voelen. Bij 75-plussers komt eenzaamheid nog vaker voor. Nu, anno 2019, voelen zo’n 700.000 ouderen zich eenzaam. Doen we niets? Dan zijn dat er in 2030 meer dan 1 miljoen! Met het programma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid eenzaamheid eerder signaleren en eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

Lees meer over het programma Eén tegen eenzaamheid

2

Te zorgen dat iedereen die dit wil langer thuis kan wonen met het programma Langer thuis

Gezonde ouderen kunnen met weinig zorg lang zelfstandig thuis blijven wonen. Maar gaat hun gezondheid achteruit? Dan kunnen aanpassingen aan hun woning of extra zorg nodig zijn. Het programma Langer Thuis wil ouderen helpen in hun eigen omgeving zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven.

Lees meer over het programma Langer thuis

3

De verpleeghuiszorg te verbeteren en te vernieuwen met het programma Thuis in het verpleeghuis

In het verpleeghuis komen zorg, wonen, welzijn en behandeling samen. Die samenhang moet bewoners van verpleeghuizen zekerheid geven. Bewoners en hun naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij er de juiste aandacht en zorg krijgen. Het programma Thuis in het Verpleeghuis gaat de kwaliteit van verpleeghuiszorg merkbaar en meetbaar verbeteren.

Lees meer over het programma Thuis in het verpleeghuis

4

Samen een beweging op gang te brengen in de ouderenzorg met het Pact voor de ouderenzorg

In het Pact werken meer dan 200 partijen samen aan het verbeteren van de ouderenzorg. De deelnemers zijn actief in een woonplaats, in een regio of landelijk. Allerlei soorten organisaties en bedrijven doen mee. Samen met andere deelnemers zoeken zij kansen om het leven van ouderen te vergemakkelijken. Het Pact helpt partijen elkaar te vinden, samen te werken en kansen te pakken.

Lees meer over het Pact voor de ouderenzorg

Ook bijdragen met jouw organisatie?

Sluit je aan bij het Pact voor de ouderenzorg

Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen geeft advies aan het ministerie van VWS en andere organisaties in de ouderenzorg. De Raad vraagt om aandacht voor relevante thema’s. De leden van de Raad van Ouderen staan in contact met ouderen uit heel Nederland. Zij zijn namelijk allemaal ook lid van regionale ouderendelegaties of landelijke seniorenorganisaties.  

Wat doet de Raad van Ouderen?

De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan alle organisaties die meedoen met het Pact voor de Ouderenzorg. Zoals aan het ministerie van VWS. De Raad geeft bijvoorbeeld advies over hoe ouderen het best hulp en zorg kunnen krijgen.

De Raad van Ouderen komt regelmatig bij elkaar. De Raad:

  • bespreekt ervaringen van ouderen,
  • denkt mee over onderwerpen in het Pact voor de Ouderenzorg,
  • adviseert over problemen met hulp en zorg aan ouderen,
  • verbindt met de regionale achterbannen.

Wie zijn lid van de Raad van Ouderen?

De Raad van Ouderen heeft 20 leden. Zij komen van deze organisaties:

De leden zijn daarnaast bijvoorbeeld voorzitter of lid van een cliëntenraad, ouderendelegatie of ouderenpanel. De leden spreken zo namens veel ouderen.

De Raadsleden zijn geboren tussen 1931 en 1954. Ze hebben allemaal verschillende ervaringen. Eén was bijvoorbeeld wethouder en iemand was inspecteur voor de gezondheidszorg. Ook zit er iemand in de Raad die niet in Nederland is geboren. Doordat de leden allemaal zo anders zijn, kunnen zij goed meedenken over de onderwerpen in het Pact.

Wilt u meer weten over de leden en hun achtergrond? Zie dan het overzicht van de leden van de Raad van Ouderen.

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze coördinator. De coördinator komt van samenwerkingsverband BeterOud, waar de Raad van Ouderen deel van uitmaakt. E-mail: rvo@beteroud.nl.