Nieuws > Wouter Bos nieuwe voorzitter commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
Langer Thuis

Wouter Bos nieuwe voorzitter commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Wouter Bos is per 1 april 2019 benoemd als voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (TZTO).

De commissie TZTO is in november 2018 ingesteld om te beschrijven hoe de zorg thuis voor ouderen er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen zij ziet die gevolgen hebben voor de zorg voor ouderen thuis. De commissie spreekt zich vervolgens uit over wat deze trends en ontwikkelingen betekenen voor de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030. Moeten ondersteuning en zorg anders worden ingericht om te zorgen dat ze ook in 2030 op niveau zijn? Aan het eind van dit jaar zal de commissie hierover een advies uitbrengen. Bos is de opvolger van Leon van Halder, die zijn werkzaamheden eerder dit jaar om gezondheidsredenen heeft moeten neerleggen en op 27 maart is overleden.

Beeld van de ouderenzorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd om een beeld te schetsen van hoe de zorg thuis voor 75-plussers er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor die zorg.

Uit het rapport van het SCP blijkt nu dat de Nederlandse ouderenzorg voor veel uitdagingen staat. In 2030 zijn er ruim twee miljoen 75-plussers (720.000 meer dan nu). Daar staat tegenover dat er een (toenemend) tekort is aan personeel, specifieke deskundigheid en mantelzorgers om deze groep thuis te begeleiden. Ook zal de vraag naar zorg veranderen door de toename van diversiteit onder ouderen (zoals etniciteit) en door technologie.

Mede op basis van dit rapport zal de commissie TZTO adviseren over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.

Lees hier het rapport Zorgen voor thuiswonende ouderen

Meer nieuws van het programma Langer Thuis