Nieuws > Twaalf gemeenten verbeteren samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers
Langer Thuis

Twaalf gemeenten verbeteren samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers

Twaalf gemeenten gaan binnen het programma ‘In voor mantelzorg’ twee jaar intensief aan de slag gaan om de ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. In lerende praktijken werken zorg- en welzijnsorganisaties aan vraagstukken van mantelzorgers en kijken in de praktijk welke oplossingen werken. Doel is dat mantelzorgers zich beter ondersteund voelen en het zorgen beter kunnen volhouden. De uitvoering is in handen van de kennisinstituten Movisie en Vilans.

De 12 lerende praktijken zijn Arnhem, Bergen op Zoom, Den Bosch, Cuijk, Ede, Epe, Horst aan de Maas, Leiden, Leusden, Renswoude en Stein. Het gaat om drie centrale vraagstukken: ‘Hoe zorg ik samen met beroepskrachten voor mijn naaste?’, ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’ en ‘Hoe geef ik op een goede manier ondersteuning aan mijn naaste?’ De deelnemende organisaties willen onder andere werken aan betere samenwerking onderling, betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers en aan een betere aandacht voor mantelzorgers. De ervaringen van de lerende praktijken worden gedeeld via www.invoormantelzorg.nl.

Voorbeeld Stein: mantelzorgers helpen op tijd ondersteuning te vragen

Binnen de gemeente Stein is overbelasting van mantelzorgers voorkomen een belangrijk speerpunt. Mantelzorgers durven nog niet altijd hulp te vragen of weten het bestaande aanbod van respijtzorg nog niet te vinden. Daarom wordt geïnvesteerd in de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers om op tijd het aanbod van ondersteuning te bespreken. Daarnaast wordt ook samengewerkt met vrijwilligersorganisaties om zoveel mogelijk ondersteuning laagdrempelig onderling in de buurt te kunnen regelen. Stein maakt twee medewerkers vrij voor het projectleiderschap. Wethouder Hub Janssen (CDA, Sociaal Domein) ziet ‘In voor mantelzorg’ als een kans om Stein positief op de kaart te zetten als koploper op het gebied van informele zorg. Hij verwacht dat de effecten van inspanningen op dit gebied beter zichtbaar worden gemaakt. De werkgroep mantelzorg van de lokale Adviesraad Sociaal Domein juicht de deelname toe.

Voorbeeld Den Bosch: inzet lokale coördinator respijtzorg

De gemeente Den Bosch wil dat mantelzorgers het zorgen zo lang mogelijk volhouden en wanneer zij dat willen op adem kunnen komen door respijtzorg in te zetten. Daarom is er een lokale coördinator voor respijtzorg aangesteld die met sociale professionals zoals Wmo-consulenten en medische professionals zoals POH-ouderenzorg in de huisartsenpraktijk, werkafspraken maakt over toeleiding van de mantelzorger naar de respijtzorg. Speciaal is dat deze coördinator ook parttime in het ziekenhuis werkt en daar samen met transferafdeling waar nodig respijtzorg regelt als de thuissituatie nog niet geschikt is om naar toe te terug te keren maar de zorgvrager medisch gezien dit wel kan.
Doel is dat zoveel mogelijk mantelzorgers ervaren dat zij met een gerust hart de zorg uit handen kunnen geven.

Over In voor mantelzorg-thuis

Op basis van de lokale ervaringen wordt ook een leertraject opgestart op landelijk niveau, waarin wordt samengewerkt met verschillende beroeps- en belangenorganisaties zoals Sociaal Werk Nederland en vrijwilligersorganisatie NOV. Want het programma biedt kennis en tools die individuele beroepskrachten en beleidsmedewerkers helpen om de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. ‘In voor mantelzorg’ is een initiatief vanuit het programma Langer Thuis. Langer Thuis wil de samenwerking tussen formele en informele zorg versterken om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Meer nieuws van het programma Langer Thuis