Nieuws > Terugblik bijeenkomst Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
Eén tegen eenzaamheid

Terugblik bijeenkomst Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Ruim 150 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven kwamen dinsdag 12 februari in Den Haag bijeen om de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid verder vorm te geven.

Deelnemers aan de Nationale Coalitie leveren, vanuit hun eigen corebusiness en mogelijk met elkaar in nieuwe kruisverbanden, een unieke bijdrage aan de vermindering van eenzaamheid. Landelijk én lokaal, door met filialen en afdelingen een link te leggen met lokale coalities tegen eenzaamheid. Minister Hugo de Jonge was in zijn welkomstwoord duidelijk: we moeten het met z’n allen doen.

Inspireren
Hoe dat nu al gebeurt, werd in vijf pitches getoond. De samenwerking tussen Amsterdams vervoersbedrijf GVB met Resto VanHarte voor het in contact brengen van ouderen met elkaar. Hoe de ANWB met zijn project AutoMaatjes samenwerkt met koepelorganisatie voor gepensioneerden
KNVG/NVOG om de mobiliteit van ouderen te bevorderen. In Helmond werkten NS, ProRail, de gemeente en GGD samen in een koffie-actie om reizigers met elkaar in contact te brengen. Douwe Egberts en de gemeente Utrecht hebben elkaar gevonden. In Zaanstad reageerde de ROC enthousiast op het aansluiten van de gemeente bij Eén tegen eenzaamheid door wethouder Songül Mutluer zijn hulp aan te bieden. Zo werden de eerste 60 ouderen uitgenodigd om 14 februari naar de ROC te komen voor een geheel verzorgde ontmoetingsdag. Wetenschappers uit de Wetenschappelijke Adviescommissie van Eén tegen eenzaamheid en een ervaringsdeskundige lichtten vervolgens het thema eenzaamheid vanuit verschillende invalshoeken toe.

Aanjaaggroep
Een aanjaaggroep van bekende Nederlanders uit verschillende sectoren staat klaar om de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid op stoom te brengen. De aanjagers mobiliseren en inspireren organisaties en bedrijven om zich actief in te zetten tegen eenzaamheid. De aanjaaggroep bestaat uit Bert van Leeuwen, Foppe de Haan, Hedy d’Ancona, Neelie Kroes, rijksbouwmeester Floris Alkemade, Jumbo-topvrouw Colette Cloosterman en OranjeFonds-directeur Peter Douwes.

Nieuwe connecties
Tijdens het afsluitende buffet konden deelnemers rondom thema’s verder praten over mogelijke aanpakken tegen eenzaamheid. Er zijn vele nieuwe connecties gelegd met concrete ideeën die de komende periode uitgewerkt worden.

Meld u aan bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
Deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid ondertekenen een intentieverklaring. Hiermee geven zij aan dat zij zich samen met het ministerie van VWS en andere organisaties inzetten voor het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Bent u een landelijke organisatie, komt u direct in contact met ouderen en wilt u zich in ieder geval de komende twee jaar gezamenlijk inzetten tegen eenzaamheid? Neem contact op via eentegeneenzaamheid@minvws.nl, teken de intentieverklaring, en doe ook mee!

Meer nieuws van het programma Eén tegen eenzaamheid