Nieuws > Subsidies voor lokale netwerken
Langer Thuis

Subsidies voor lokale netwerken

De lokale netwerken die voor hun project een Uitwerkingssubsidie vanuit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) hebben gekregen zijn bekend. Acht lokale netwerken – die bestaan uit professionals die thuiswonende ouderen zorg, ondersteuning en welzijn bieden – gaan met deze subsidie hun netwerk verder ontwikkelen en verbeteren. Samen met een actieonderzoeker gaan zij kennis ontwikkelen en ervaringen op doen rondom specifieke zorg- en ondersteuningsthema’s. In dit bericht leest u meer over deze projecten. En geven wij u informatie over de subsidiemogelijkheden die binnenkort beschikbaar komen.

Valpreventie en managen van crises
De netwerken gaan aan de slag met verschillende onderwerpen. Zo gaat bijvoorbeeld het project ‘Samenwerken voor ouderen met psychische problemen’ met de Uitwerkingssubsidie onder meer onderzoek doen naar het omgaan met probleemgedrag bij ouderen met psychische problemen in Leeuwarden. Het project ‘Versterken lokaal netwerk in Nijmegen’ gaat werken aan het voorkomen en managen van crises en aan het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers. Het (verder) ontwikkelen van valpreventie staat bij meerdere projecten op de agenda. Met de hulp van een actieonderzoeker gaan de netwerken hun aanbod verbeteren en uitbreiden en de zorg- en ondersteuning nog beter aan laten sluiten bij de behoeften van thuiswonende ouderen.

Binnenkort weer subsidiemogelijkheden
Eerder dit voorjaar gingen er al startende netwerken aan de slag met een ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (Fase I). Wilt u ook uw lokale netwerk ontwikkelen met een Uitwerkingssubsidie (Fase II) of een Ontwikkelsubsidie (Fase I) van het programma LZO? Na de zomer opent ZonMw beide subsidiemogelijkheden opnieuw. ZonMw organiseert dan ook een webinar (Fase I) en een informatiebijeenkomst (Fase II), waarin u meer te weten komt over het aanvragen van een subsidie voor lokale netwerken die ouderenzorg bieden. Deze informatiebijeenkomst laat ook zien hoe u met actieonderzoek uw netwerk kunt versterken en uw aanbod verder kunt ontwikkelen. Binnenkort maakt ZonMw op de website bekend over deze activiteiten. Via de nieuwsbrief Ouderen blijft u op de hoogte van de data van deze bijeenkomsten.

Meer informatie
Op de website van ZonMw vindt u meer informatie over het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) en de verschillende  subsidiemogelijkheden. Hier leest u ook wanneer de nieuwe subsidieronden openen. Via de website en de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van waar en wanneer de informatiebijeenkomsten over de subsidiemogelijkheden plaatsvinden.

Meer nieuws van het programma Langer Thuis