Nieuws > Meer dan 100 gemeenten voor Eén tegen eenzaamheid: ‘Surf mee op die golf’
Eén tegen eenzaamheid

Meer dan 100 gemeenten voor Eén tegen eenzaamheid: ‘Surf mee op die golf’

Na de inspiratieavond voor wethouders over de lokale aanpak van eenzaamheid woensdag 22 mei in Den Haag zijn 120 gemeenten bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid aangesloten.

Van de aanwezige wethouders tekenden ter plekke 25 voor het actieprogramma. Daarmee werd de mijlpaal van 100 deelnemende gemeenten bereikt, en meteen ruimschoots overschreden.

De avond was een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS, VNG en het Interbestuurlijk Programma.

Dit is het moment

VNG-voorzitter Jantine Kriens sprak van een maatschappelijke opgave voor gemeenten. Ze ziet voor de VNG onder meer een rol om gemeenten van elkaar te laten leren.

Minister Hugo de Jonge wees op het belang van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid voor wethouders die met eenzaamheid onder ouderen aan de slag gaan. Zijn advies aan de bijna 60 wethouders in de zaal: kijk welke organisaties en bedrijven in de Nationale Coalitie zitten en van welke je de lokale evenknie kunt benutten.

Want dit is het moment om een aanpak tegen eenzaamheid op te zetten. De Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid groeit en er is ondersteuning voor gemeenten vanuit VWS. De Jonge: ‘Surf mee op die golf.’

De ondersteuning werd ook toegelicht: onder meer samenwerking met een gespecialiseerde adviseur van het programma en een toolkit met concrete producten voor een lokale aanpak zoals een meldpunt isolement.

Bedrijven

Een aantal bedrijven uit de coalitie was aanwezig. Zo nodigde de Regiobank ter plekke wethouders uit contact op te nemen met haar lokale financieel adviseurs om deel te nemen in lokale coalities. Zij komen in contact met mensen op ‘risicomomenten’ zoals bij een scheiding of overlijden.

ProRail en NS maken een pakket waarmee gemeenten makkelijk de ‘Stel je voor’-actie op stations kunnen houden – die een succes was in Helmond en Utrecht.

Douwe Egberts werkt samen met het Oranjefonds en de gemeente Utrecht aan een verdieping van Burendag in wijken die niet automatisch meedoen.

De Bridge Bond krijgt mensen in beweging met ‘de enige denksport die een teamsport is’, zoals in Hilversum.

Successen

Tijdens het diner – geserveerd door Resto VanHarte – konden wethouders aan hun eigen tafel uitwisselen op welke activiteiten tegen eenzaamheid zij in hun gemeente trots zijn. Tussendoor werden voorbeelden van lokale én landelijke successen gedeeld.

In Dordrecht was dit jaar The Passion, een samenwerking tussen EO, KRO-NCRV en de gemeente, dat de start vormde voor een lokale campagne. Ook in Den Haag is onlangs een publiekscampagne gestart ‘Eerste hulp bij eenzaamheid’.

Loop voorop

Een aantal wethouders benadrukten dat een aanpak van eenzaamheid niet per se extra geld hoeft te kosten – toch een heikel punt. Er kan winst worden geboekt met activeren en verbinden van wat er al is. Zoals een wethouder het formuleerde: ‘Loop voorop, ook als je niet een buidel met geld te verdelen hebt.’

Een andere tip die genoemd werd: maak eenzaamheid een collegebreed onderwerp, zodat andere wethouders vanuit hun portefeuille kunnen bijdragen aan oplossingen.

Meer weten?

Neem contact met ons op 
Kijk op eentegeneenzaamheid.nl

Meer nieuws van het programma Eén tegen eenzaamheid