Nieuws > Kennis en experimentenprogramma nieuwe woonvormen
Langer Thuis

Kennis en experimentenprogramma nieuwe woonvormen

In de eerste nieuwsbrief van het Programma Langer Thuis uit april 2019 stond het bericht  ‘Kennis- en experimentenprogramma nieuwe woonvormen’. Dit bericht over het project van Platform31 bleek onjuist – er is niet sprake van één, maar twee verschillende projecten onder de vlag van het Programma Langer thuis. Hieronder de correcte informatie; onze excuses voor het misverstand.

Programma langer thuis – inclusieve wijk

Elk woongebied, geschikt en inclusief. In het Innovatieprogramma langer thuis – inclusieve wijk ontwikkelt Platform samen met 24 gebiedscoalities de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. In deze gebiedscoalities zijn strategische, beleids- en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, zorg- en welzijn, marktpartijen en bewonersnetwerken actief.

De 24 gebiedscoalities worden twee jaar ondersteund met interactieve bijeenkomsten, praktijkgericht onderzoek en het toepassen van innovatiethema’s in de wijk. Dit gebeurt door middel van sparren, netwerken, spiegelen en reflecteren over de bouwstenen van hun inclusieve wijk.

De uitkomst? Voorbeelden en aanpakken om tot de gewenste ‘uitrusting’ van een wijk te komen, handvatten om te investeren en tools voor borging van de resultaten in de wijk.

Partners in het innovatieprogramma: de G40, ministerie van BZK en ministerie van VWS.

Lees meer

 

Woonvarianten voor senioren

De senioren van nu en die van de toekomst moeten prettig oud kunnen worden. Daar is een passende woonomgeving voor nodig. In dit project ondersteunen en inspireren we initiatiefnemers van (nieuwe) woonvormen voor senioren. Zo stimuleren we de totstandkoming van nieuwe woonvormen. De hoofdvraag van het project: wat is er nodig om woonvarianten voor senioren van de grond te laten komen?

In het project bieden we deelnemers inspirerende voorbeelden (best practices) van woonvormen en portretteren we andere initiatiefnemers. Welke tips hebben zij? Welke lessen hebben zij geleerd? Daarnaast wordt in het project kennis ontwikkeld en ontsloten rondom reeds bekende barrières om zoals financiering, locatie en samenwerking met gemeenten. Dit doen we door een kopgroep van vernieuwers en experts op het gebied van woonvormen voor senioren samen te stellen. Deze kopgroep gaat deel uitmaken van een Community of Practice waar kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en oplossingen worden ontwikkeld.

Platform31 werkt hiervoor samen met Aedes, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO heeft als uitvoerende partij van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg de kennis in huis om initiatiefnemers alles over deze regeling te vertellen.

Lees meer

Meer nieuws van het programma Langer Thuis