Nieuws > Kennis en experimentenprogramma nieuwe woonvormen
Langer Thuis

Kennis en experimentenprogramma nieuwe woonvormen

Twee projecten Platform31 van start

Onder de vlag van Langer Thuis is Platform31 gestart met twee verschillende projecten.  In het Innovatieprogramma langer thuis – inclusieve wijk ontwikkelt Platform samen met 24 gebiedscoalities de bouwstenen voorgoed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. In het project nieuwe woonvarianten voor senioren ondersteunt en inspireert Platform31 initiatiefnemers van (nieuwe) woonvormen voor senioren.

Woonvarianten voor senioren

De senioren van nu en die van de toekomst moeten prettig oud kunnen worden. Daar is een passende woonomgeving voor nodig. Platform 31 ondersteunt en inspireert initiatiefnemers van (nieuwe) woonvormen voor senioren om zo de totstandkoming van nieuwe woonvormen te stimuleren. De hoofdvraag van het project: wat is er nodig om woonvarianten voor senioren van de grond te laten komen?

In het project biedt Platform31deelnemers inspirerende voorbeelden (best practices) van woonvormen en portretteren we andere initiatiefnemers. Welke tips hebben zij? Welke lessen hebben zij geleerd? Daarnaast wordt in het project kennis ontwikkeld en ontsloten rondom reeds bekende barrières om zoals financiering, locatie en samenwerking met gemeenten. Dit doen we door een kopgroep van vernieuwers en experts op het gebied van woonvormen voor senioren samen te stellen. Deze kopgroep gaat deel uitmaken van een Community of Practice waar kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en oplossingen worden ontwikkeld.

Platform31 werkt hiervoor samen met Aedes, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO heeft als uitvoerende partij van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg de kennis in huis om initiatiefnemers alles over deze regeling te vertellen. 

Programma langer thuis – inclusieve wijk

Elk woongebied, geschikt en inclusief. In het Innovatieprogramma langer thuis – inclusieve wijk ontwikkelt Platform31 samen met 24 gebiedscoalities de bouwstenen voorgoed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. In deze gebiedscoalities zijn strategische, beleids- en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, zorg- en welzijn, marktpartijen en bewonersnetwerken actief.

De 24 gebiedscoalities worden twee jaar ondersteund met interactieve bijeenkomsten, praktijkgericht onderzoek en het toepassen van innovatiethema’s in de wijk. Dit gebeurt door middel van sparren, netwerken, spiegelen en reflecteren over de bouwstenen van hun inclusieve wijk.

De uitkomst? Voorbeelden en aanpakken om tot de gewenste ‘uitrusting’ van een wijk te komen, handvatten om te investeren en tools voor borging van de resultaten in de wijk.

Partners in het innovatieprogramma: de G40, ministerie van BZK en ministerie van VWS.

Lees hier meer

In de nieuwsbrief Langer Thuis van april 2019 stond het bericht  ‘Kennis- en experimentenprogramma nieuwe woonvormen’. In dit bericht werden abusievelijk beide projecten samengevoegd. Onze excuses voor het misverstand.

Meer nieuws van het programma Langer Thuis