Nieuws > In voor mantelzorg thuis van start
Langer Thuis

In voor mantelzorg thuis van start

In het programma In voor mantelzorg-thuis gaan Movisie en Vilans aan de slag met organisaties die de samenwerking voor en met mantelzorgers en vrijwilligers willen verbeteren. Deze organisaties krijgen twee jaar lang begeleiding, terwijl ze in de praktijk, samen met andere lokale organisaties, aan de slag te gaan met verbeteracties.

Lerende praktijken

De opzet van het programma In voor mantelzorg-thuis is om met elkaar te werken in lokale lerende praktijken. In zo’n lerende praktijk participeren deelnemers uit verschillende organisaties met een werkgebied op wijk, lokaal of regionaal niveau. Dit kunnen partijen zijn met wie al een samenwerking is of partijen die graag een samenwerking willen starten. Gezamenlijk pakken de organisaties een vraagstuk op rondom mantelzorg, gebaseerd op een urgent vraagstuk vanuit het lokale werkgebied. Een traject duurt 20 maanden. Er is plaats voor 10 van deze lerende praktijken in Nederland. Organisaties kunnen zich tot 17 april aanmelden voor In voor Mantelzorg. De eerste intakegesprekken zijn in de loop van april.

Kijk voor meer informatie op www.invoormantelzorg.nl

Meer nieuws van het programma Langer Thuis