Nieuws > ‘Gemeenten moeten beseffen hoe belangrijk wooninitiatieven voor senioren zijn’
Langer Thuis

‘Gemeenten moeten beseffen hoe belangrijk wooninitiatieven voor senioren zijn’

Steeds meer senioren wonen zelfstandig en de vergrijzing neemt toe. De behoefte aan nieuwe vormen van levensloopbestendig wonen, tussen de zelfstandige woning en het verpleeghuis in, groeit. Het aanbod blijft echter sterk achter op de vraag. Om die reden heeft het Rijk in april 2019 de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven geroepen. Wat houdt deze nieuwe regeling in? Peter Alders (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Frank van der Voort (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) bieden inzicht.

Lees hier meer

Meer nieuws van het programma Langer Thuis