Nieuws > Eerste toekenning Stimuleringsregeling E-health Thuis een feit
Langer Thuis

Eerste toekenning Stimuleringsregeling E-health Thuis een feit

De eerste subsidieaanvraag binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis is toegekend aan revalidatiecentrum Basalt. “Een mooi en ambitieus voorstel”, zo oordeelt de adviescommissie.

Met de subsidie kan Basalt een belangrijke stap voorwaarts maken in de dagelijkse toepassing van e-health in de revalidatiebehandeling.

Samenwerkingsverband

De regeling stimuleert samenwerking aan het borgen van het gebruik van e-health in de werkprocessen en aan het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging.  De regeling is per 1 maart open en bedoeld om de opschaling van e-health te stimuleren, zodat mensen met een chronische ziekte of een beperking, of een groot risico daarop langer thuis kunnen blijven wonen. Overweegt u ook een aanvraag voor de SET in te dienen? Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u een quickscan doen en vrijblijvend uw plan voorleggen.

 

Meer informatie

Programmapagina ZonMW SET
RVO.nl

Meer nieuws van het programma Langer Thuis