Nieuws > Eén jaar programma Langer Thuis
Langer Thuis

Eén jaar programma Langer Thuis

Het programma Langer Thuis bestaat één jaar. Op  2 juli 2019 is de eerste voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. In het hele land is een brede beweging zichtbaar met veel initiatieven die ertoe bijdragen dat ouderen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

In het eerste jaar is vanuit het programma Langer Thuis een stevige impuls gegeven om deze beweging verder te stimuleren en te versnellen. De impact daarvan wordt al op veel plaatsen in het land zichtbaar, zoals blijkt uit de Monitor Langer Thuis, en is ook samengevat in de infographic.

Monitor Langer Thuis

De voortgang van het programma Langer Thuis wordt gevolgd aan de hand van indicatoren. De uitkomstindicatoren geven inzicht in de maatschappelijke doelen van het programma. Met de procesindicatoren wordt de voortgang van de verschillende acties van het programma gemonitord. In de Monitor zijn verhalen van ouderen en mantelzorgers van Mijnkwaliteitvanleven.nl opgenomen om de leefwereld van de ouderen zelf in beeld te brengen.

Met de voortgangsrapportage Langer Thuis is ook het advies van de Raad van Ouderen meegestuurd over het voorbereiden op goed oud worden.

Meer nieuws van het programma Langer Thuis