Nieuws > Draagvlak voor aanbevelingen aanjager respijtzorg
Langer Thuis

Draagvlak voor aanbevelingen aanjager respijtzorg

In een landelijke bijeenkomst waar (mantel)zorgorganisaties, onderzoekers, gemeenten en verzekeraars aanwezig waren, presenteerde Clémence Ross, aanjager respijtzorg, tien aanbevelingen voor meer passende respijtzorg. “We kunnen mantelzorgers veel beter helpen met respijtzorg. De wil is er, de kennis ook, en we hebben elkaar nodig om deze klus te klaren. De regelgeving werkt niet altijd mee, maar samen kunnen we verder komen. Vandaag ga ik graag met u in gesprek hoe ieder daar een bijdrage aan kan leveren.”

De afgelopen maanden heeft Clemence Ross ruim dertig werkbezoeken door het hele land afgelegd. Op basis van de vele gesprekken, conferenties en bestaande literatuur heeft zij tien aanbevelingen opgesteld die in de landelijke bijeenkomsten werden besproken. Er blijkt veel steun voor de aanbevelingen, vooral omdat die uitgaan van de mantelzorgers zelf. “Mantelzorgers stellen niet of te laat een vraag, we moeten hen daarom eerder in beeld hebben om overbelasting te kunnen voorkomen. De toegang tot respijtzorg is daarnaast een groot obstakel”.

Pilots respijtzorg

De aanjager wil een aantal pilots starten waarin de toegang wordt vereenvoudigd en ‘respijtzorg op maat’ tijdig kan worden ingezet. Dit kan door gezamenlijke inzet van gemeenten en zorgverzekeraars en door het wegnemen van de financiële schotten’. Voor dit plan blijkt veel steun te bestaan en meerdere gemeenten en verzekeraars willen meedoen.

Ik ben erg blij met de enorme betrokkenheid die ik bij de vele gesprekken en ook vanmiddag ben tegengekomen”, zei Clémence Ross in haar slotwoord. ‘Er zit heel veel energie op dit thema’, constateerde ook directeur-generaal Langdurige Zorg Kees van der Burg, die zijn steun betuigde tijdens de bijeenkomst. ‘Het is goed te merken dat de aanwezigen achter de aanbevelingen staan en met pilots aan de slag willen. Wij willen dat steunen en de voortgang graag volgen’.  Aan het eind van dit jaar presenteert Clémence Ross haar eindadvies aan de minister ter bevordering van passende respijtzorg.

Aanjager respijtzorg

Respijtzorg is vervangende zorg waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt van een mantelzorger. Op die manier krijgt de mantelzorger even vrije tijd en kan op adem komen. Clémence Ross is door minister Hugo de Jonge van VWS aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Zij zet zich in om deze vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder beschikbaar en bekend te maken voor mantelzorgers.

Meer informatie

Meer nieuws van het programma Langer Thuis