Nieuws > Denktank Mantelzorg buigt zich over administratie- en regeldruk
Langer Thuis

Denktank Mantelzorg buigt zich over administratie- en regeldruk

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Mantelzorg betekent echter ook veel regelwerk en administratie. Het ministerie van VWS wil mantelzorgers hierbij helpen. Door te zorgen voor betere afstemming tussen verschillende professionals en organisaties, onnodige regelgeving af te schaffen en frustratie over onduidelijke procedures weg te nemen. Onder leiding van de Argumentenfabriek stelt de denktank Mantelzorg een advies op hoe de grootste knelpunten opgelost kunnen worden. Van dinsdag 2 april tot en met woensdag 10 april inventariseert MantelzorgNL de administratieve taken en knellende regels waar mantelzorgers tegenaan lopen.

Op basis van de resultaten van de enquête adviseert een denktank van ervaringsdeskundigen en experts de minister over het verminderen van administratieve taken en regels. Het resultaat, een gedragen en concreet advies van knelpunten en oplossingen, zal worden aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het najaar van 2019.

Meer nieuws van het programma Langer Thuis